Przedszkole Miejskie nr 18 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Oferty pracy

22 marca 2021

Informacja  o naborze na stanowisko pedagogiczne

Nazwa  stanowiska: logopeda w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: od 23.03.2021r.do 29.03.2021r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika pedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

21 stycznia 2021

Informacja  o naborze na stanowisko pedagogiczne

Nazwa  stanowiska: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony od 01.02.2021r.do 31.08.2021r
Termin składania dokumentów: od 21.01.2021r.do 26.01.2021r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika pedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

30 grudnia 2020

Informacja  o naborze na stanowisko pedagogiczne

Nazwa  stanowiska: logopeda w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: 30.12.2020r.– 08.01.2021r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika pedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

21 grudnia 2020

Informacja  o naborze na stanowisko pedagogiczne

Nazwa  stanowiska: logopeda w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: 21.12.2020r.– 28.12.2020r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika pedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

15 grudnia 2020

Informacja  o naborze na stanowisko niepedagogiczne

Nazwa  stanowiska: pomoc nauczyciela w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: 15.12.2020r.– 22.12.2020r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika niepedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

3 grudnia 2020

Informacja  o naborze na stanowisko niepedagogiczne

Nazwa  stanowiska: pomoc nauczyciela w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: 4.12.2020r. –10.12.2020r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika niepedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

6 listopada 2020

Informacja  o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela

Nazwa  stanowiska: pomoc nauczyciela w ramach realizowanego projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-a648/18)
Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Termin składania dokumentów: 9.11.2020r. –18.11.2020r.- sekretariat przedszkola  (dokumenty w zamkniętych kopertach proszę składać do skrzynki, która znajduje się w holu przedszkola)

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na stanowisko pracownika niepedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

----------------------------------------------------

 

7 pażdziernik 2020

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: terapeuta pedagogiczny

Wymiar zatrudnienia: 1 godz. tygodniowo (0,025 etatu)
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony
Obowiązki: prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach projektu unijnego.
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe lub kurs Terapii pedagogicznej. Staż pracy, minimum 3 lata.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, świadectwa pracy potwierdzające 3 letni staż pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone osobno podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest  Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości  w Ostrołęce.

Termin składania dokumentów: 08-10-2020 r. - 13-10-2020 r.
Miejsce składania dokumentów: siedziba Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce, ul. M. Karłowicza 18 w godz. od 8.00 do 16.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029) 769 02 65.

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze na wolne stanowisko terapeuty pedagogicznego - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Oświadczenia - wzory - pobierz

----------------------------------------------------

 

26 czerwca 2020

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Ostrołęce - specjalista d/s płac w wymiarze 0,10 etatu - pobierz

----------------------------------------------------

 

9 czerwca 2020

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista d/s płac

Termin składania dokumentów: 25-06-2020 r.
Miejsce składania dokumentów: siedziba Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce, ul. M. Karłowicza 18 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres przedszkola z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista d/s płac” (decyduje data faktycznego wpływu korespondencji do przedszkola)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029) 769 02 65.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Oświadczenia - wzory - pobierz

----------------------------------------------------

 

27-03-2018

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Ostrołęce poszukuje kandydata do pracy na stanowisko nauczyciela języka angielskiego

Obowiązki:
nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Wymagania:
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Termin składania dokumentów: 27-03-2019 r. - 08-04-2019 r.

Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------